Koranen på svenska

Måndag 4 Dhu l-hiddscha 1443, 04/07/2022

Koranen är Guds ord, oskapad. Koranen avslöjades för profeten Mohammed (Sala Lahou Alaihi Wassalam) i 23 år. I motsats till vad många tror, ​​skrevs Koranen under Islamens profet. Med varje uppenbarelse ombeds de tillgängliga skriftlärda (ledsagare av profeten) att skriva de avslöjade verserna eller surorna. Guds budbärare berättade ordningen för verserna för att slutföra surorna.

Bland de välkända skriftlärda kan vi citera Ali Ibn Abi Talib, Abou Bakr Assedik, Omar Ibn El Khatab, Khalid Ibn El Walid och många andra Sahaba. I slutet av dikteringen läste varje skrivare igenom de skriftliga verserna för profeten att kontrollera och, om nödvändigt, korrigera dem.

Lista över Säker

Koranen har 114 suror och 6 236 verser. Nedan finns översättningen av Koranen på franska för alla suras av hornet

Efternamn Antal verser
1Säker Al Fatiha7
2Säker Al Baqara286
3Säker Al Imrane200
4Säker Annissa176
5Säker Al Maïda120
6Säker El Anaam165
7Säker Al Aaraf206
8Säker Al Anfel75
9Säker Ettawba129
10Säker Younous109
11Säker Houd123
12Säker Youssouf111
13Säker Errad43
14Säker Ibrahim52
15Säker Al Hijr99
16Säker Ennahl128
17Säker AL Isra111
18Säker Al Kahf110
19Säker Meryem98
20Säker Taha135
21Säker Al Anbiya112
22Säker Al Haj78
23Säker Al Mouminoun118
24Säker Annour64
25Säker Al Fourqane77
26Säker Echouara227
27Säker Enneml93
28Säker Al Qassas88
29Säker Al Ankabout69
30Säker Erroum60
31Säker Louqmane34
32Säker Essajda30
33Säker Al Ahzab73
34Säker Saba54
35Säker Fatir45
36Säker Yasin83
37Säker Assaffat182
38Säker Sad88
39Säker Ezzoumar75
40Säker Ghafir85
41Säker Foussilat54
42Säker Echoura53
43Säker Ez-Zoukhrouf89
44Säker Ad-Doukhanes59
45Säker El Jathiya37
46Säker El Ahqaf35
47Säker Mouhammed38
48Säker El Feth29
49Säker El Houjourat18
50Säker Qaf45
51Säker Edh-Dhariyat60
52Säker Et-Tour49
53Säker En-Nejm62
54Säker El Qamar55
55Säker Er-Rahmêne78
56Säker El Waqi’a96
57Säker El Hadid29
58Säker El Moujadala22
59Säker El Hachr24
60Säker El Moumtahana13
61Säker As-saff14
62Säker el Joumou’a11
63Säker El Mounafiqoun11
64Säker Et-Taghaboun18
65Säker Et-Talaq12
66Säker Et-Tahrim12
67Säker El Moulkn30
68Säker El Qalam52
69Säker El Haqqa52
70Säker El Maarij44
71Säker Nouh28
72Säker El Jinn28
73Säker El Mouzzammil20
74Säker El Mouddaththir56
75Säker El Qiyama40
76Säker El Inssane31
77Säker El Mourssalat50
78Säker EN-Naba40
79Säker En-Nazi’at46
80Säker Abassa42
81Säker Et-Takwir29
82Säker El Infitar19
83Säker El Moutaffifine36
84Säker El Inchiqaq25
85Säker El Bourouj22
86Säker Et-Tariq17
87Säker El ala19
88Säker El Ghachiya26
89Säker El Fajr30
90Säker El Baled20
91Säker Ech-Chamss15
92Säker El-Layl21
93Säker Ed-Douha11
94Säker Echarh8
95Säker Ettin8
96Säker El alaq19
97Säker El Qadr5
98Säker El Beyyina8
99Säker Ezelzala8
100Säker El ’adiyyat11
101Säker Al Qaria11
102Säker Et-Takathour8
103Säker Al Asr3
104Säker Al Houmaza9
105Säker Al Fil5
106Säker Qoureych4
107Säker Al ma’oun7
108Säker Al Kawthar3
109Säker El Kafiroun6
110Säker En-Nasr3
111Säker El Maced5
112Säker Al Ikhlas4
113Säker El Falaq5
114Säker En-Ness6

Första montering

Om profetens död i Hijirs år 632, vår tid, skrevs Koranen, men på flera stöd, även om den memorerades av hundratals muslimer.

På förslag av Omar Ibn El Khatab under Abu Bakrs Khilafa samlades Koranen av Zayd Ibn Thabit, en av profetens skriftlärda, som gav "Mosshaf". Denna första fas samlade bara de olika fragmenten av den gudomliga texten.

Ibn Thabite bad varje följeslagare av profeten (fred och välsignelser vara över honom) att få tillbaka skriftligt stöd från Koranen för att få ett vittnesbörd om att detta koranstöd verkligen var skrivet inför Guds budbärare. Om detta inte är fallet kommer detta stöd inte att beaktas.

Medan Koranen samlades in på detta sätt, med undantag av två verser: "Surat al Ahzeb, vers 23 och sista versen." Surat el Tawba "ٌَءُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِاْي ٌِِ ٌَءُ

För dessa två verser hittades de bara skrivna med följeslagaren Abu Khozayma. Under profetens liv vittnade Guds budbärare att vittnesbördet om Abu Khozayma bin Fahde var värt två vittnesbörd.

Koranen transkriberades således i en Mosshaf. Denna version kommer att förbli hos kalifen Omar under hela Khilafa (10 år), sedan med Hafsa, profetens hustru och dotter till Omar Ibn el Khatab, tills Khilafa (regeringstid) av Othman Ibn Affane.

A sammansättningen

Vid Othmans tid möttes två muslimska arméer under ett foutouhatkrig. En armé från "Shem" (Syrien, Libanon, Jordanien idag) och en annan från Irak. Under lägret hörde alla det andra lägret som reciterade Koranen.

En dag reciterade en soldat en vers som denna "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلبيت" och en annan korrigerade den: Den skulle stå "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْهَّلْر".

Houthaifa Ibn el Yamane (följeslagare av profeten Sala Lahou Alaihi Wassalam) lyssnade på dem och rapporterade händelsen till kalif Othman. Houthaifa sa till profeten Muhammads kusin, "en lösning måste hittas innan denna nation (muslimer) som judar och kristna splittras".

Othman bestämde sig för att jämföra dessa avläsningar med den version som skrevs före Guds budbärare och bekräftades av profetens följeslagare under Abu Bakr Assidiks tid. Versionen "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلبيت" var fel, ett fel när man lagrade Koranens text i minnet.

För att skydda Ummah beslutar Othman att behålla versionen validerad av islams profet (Sala Lahou Alayhi Wa Salem).

En Qorachides-kommission inrättades under ordförandeskap av Zayd Ibn Thabite. De instrueras att göra flera kopior av den version av Mosshaf som skrevs av Abu Bakr vid den tiden. Vi skickade en version till varje större stad (Koufa, Basra, Shem, Makka, Jemen, Bahrayne och Medina) åtföljd av en imam för att lära muslimer att läsa Koranen (särskilt sedan dess) hade varken "Tashkile" eller "Nikates") .

Kalifen Othman bad alla muslimer att jämföra sina versioner av Koranen med dessa certifierade versioner. Om dessa överensstämmer med den certifierade versionen kan de behålla dem, om inte förstöra dem.

Skriva hadith

Profeten förbjuder skrivandet av sin tradition "Sunnah" att inte ta någon risk att blanda sin tradition och Guds heliga ord, även om detta skyddas av den Allsmäktige. ”Sannerligen, det är vi som vi har störtat Koranen och vi är dess djurhållare.” Av denna anledning kunde profeten hadith endast skrivas efter hans död.

Copyright Bönstider