Vita dagar december 2022

Vita dagar är 3 dagar per hijri-månad där fasta rekommenderas starkt. Imam Tirmidhi rapporterar att profeten Muhammed - frid vare med honom - sa " Om du vill fasta tre dagar i månaden, fasta den 13:e, 14:e och 15:e dagen”. Han talade naturligtvis om månmånaderna i den muslimska kalendern.

3 tomma dagar i månaden december 2022 (När börjar de vita dagarna?)

Datumet som sammanfaller med de tre blanka dagarna i månaden december 2022 listas nedan. Den kompletta listan över tomma dagar för 2022 är tillgänglig här.

vit dagDatum hijri datum Återstående dagar
Onsdag 7 december 13 Dschumada lula -66
Torsdag 8 december 14 Dschumada lula -67
Fredag 9 december 15 Dschumada lula -68

Copyright Bönstider