Bönetider

Bönetider i större städer

Bönetider i din stad

Bön är islams andra pelare. Varje vuxen muslim har plikten att be 5 böner per dag. Bönetider är mycket viktiga. Muslimen måste, förutom att ha skyldighet att be flera gånger om dagen, respektera de böntider som profeten freds lär om honom.

Dagens 5 böner

Under Ramadan är imsak-tid Fajr-tid och iftar är Maghrib-tid.

Alla muslimer bör be fem gånger om dagen och titta mot Mecka, staden där Muhammad började sprida Allahs religion. Denna riktning kallas Qibla.

Bönetider efter region

Bönetider runt om i världen

Copyright Bönstider